Εταιρικός Κώδικας
Δεοντολογίας

Ο συγκεκριμένος Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας θέτει τα ελάχιστα πρότυπα που οι ΒΙΑΝΕΞ-ΒΙΑΝ θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζουν σε όλες τις συνεργασίες και τις συναλλαγές τους .

Όλοι οι εργαζόμενοι των ΒΙΑΝΕΞ-ΒΙΑΝ και οι συνεργαζόμενες με αυτές Εταιρείες, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον συγκεκριμένο Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και να εφαρμόζουν τους ισχύοντες νόμους και τους προβλεπόμενους κανονισμούς και Κώδικες που αφορούν στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Πρέπει να υιοθετούν αρχές και διαδικασίες οι οποίες συνάδουν και περιέχονται στο συγκεκριμένο Κώδικα Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας.

Η συμμόρφωση με τον συγκεκριμένο Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας δεν είναι δικαιολογία, για παραβίαση άλλων σχετικών διεθνών και εθνικών νόμων και σχετικών εσωτερικών αρχών και διαδικασιών.

Οι αυστηρότερες σχετικές διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται είτε επισημαίνονται στο συγκεκριμένο Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, είτε αυτές επιβάλλονται από διεθνείς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Δείτε εδώ τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα
τηλ.: 210-9883372, 210-9883985
fax: 210-9889591
Περισσότερα

Όροι χρήσης | Πολιτική cookies | Δήλωση απορρήτου | Copyright © 2019 BIAN A.E. All Rights Reserved.